+31 878 704 512 

Wi-Fi ZONE

Iedereen (op een evenement) wil vrij en onbeperkt toegang hebben tot het internet. Maar op de meeste locaties is de bandbreedte van/naar het internet toe te beperkt om aan deze behoefte te voldoen. Er ontstaat “Filevorming”. De vergelijking met het autoverkeer is dan makkelijk te maken. Het is onvermijdelijk om gecontroleerd om te gaan met de schaarste aan bandbreedte.

Dus: beperk het bereik, de groep gebruikers, het gebruik en eventueel online tijd.

  • Maak op beperkt aantal plaatsen een Internet Hotspot. Het potentieel aantal WiFi gebruikers zal beperkt zijn. (= een “Spits strook”)
  • Hiervoor leveren wij geen algemene WiFi sleutel, maar een toegangscode per apparaat. Op deze manier kan niet iedereen inloggen op het netwerk, maar slechts de personen die jij de toegang tot het WiFi verstrekt. (= een “Tolweg”)
  • En als je het internet wel op kan, dan zijn er beperkingen in bandbreedte per apparaat en beperkingen met welke applicaties je wel of niet kunt werken. (= verlaag de rijbaansnelheid en werk met een “Doelgroepenstrook”)
  • Eventueel kan je de tijd en het moment dat een gebruiker online kan zijn beperken. (= een “Doseerstoplicht”)


Landingspagina
Merken en organisaties kunnen bekendheid krijgen door gebruik te maken van een (optionele) gepersonaliseerde landingspagina om hun betrokkenheid te benadrukken, doelgroep te informeren, om de toegang per persoon te controleren of het genereren van inkomsten.

De volgende landingspagina’s zijn beschikbaar:

Logo met voorwaarden
Een landingspagina met een WiFi4Rent of eigen logo, zorgt ervoor dat iedereen die verbinding maken met het netwerk akkoord gaan met de voorwaarden voordat het internet op te gaan. Deze pagina werkt goed voor klanten die willen benadrukken dat een merk connectiviteit heeft verstrekt.

Logo, voorwaarden en e-registratie
Deze landingspagina bevat de mogelijkheid om de gebruiker te vragen om hun e-mail en andere gegevens in te voeren voordat het internet op te gaan. Deze pagina werkt goed voor evenementen waar een merk connectiviteit heeft verstrekt, maar inruil daarvoor informatie voor marketing doeleinden krijgt.

Logo met voorwaarden en toegangscode (token)
Dit is een landingspagina met een WiFi4Rent of eigen logo, die er voor zorgt dat NIET iedereen verbinding met het netwerk kan maken. Via de landingspagina kan er na het invoeren van een pre-verstrekt toegangscode (token) en akkoord gaan met de voorwaarden toegang tot het netwerk verstrekt worden. Het gaat hier om een code per apparaat. Deze pagina werkt goed voor het beperken van de groep gebruikers die wel of niet betaald toegang willen tot het netwerk.

Betaalde dienst
Met een WiFi4Rent of eigen logo, kunnen gebruikers met deze landingspagina tokens voor netwerktoegang door middel van een creditcard of PayPal kopen. Verschillende tijd tokens kunnen worden aangeboden afhankelijk van de wensen.

Let op!
Internetten via een openbare WiFi-verbinding is niet altijd veilig. Hackers kunnen mogelijk uw surfgedrag en wachtwoorden bemachtigen.
Wees voorzichtig, en gebruik een openbare WiFi-verbinding niet voor financiële zaken zoals internetbankieren.